چکاوا، سایت تخصصی نریشن و صدا

حميد ودادی

vadadi


نويسنده داستان و قصه كوتاه ، روايت داستانی ، فيلم نامه ، متن گفتار برای :
فيلم ، كليپ، روايت فيلم، فيلم هاي كوتاه ( جشنواره ها) ، فيلم كوتاه صنعتی وگزارشی، تاريخی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی.

انجام پژوهش هاي تاريخی و اجتماعی و اقتصادی برای ساخت فيلم بلند و فيلم هاي كوتاه در حوزه فرهنگ و تاريخ ، گردشگري، مردم شناسی .

علاقمندی‌های مطالعاتي:
شعر ، رمان ، كتاب  در حوزه‌های فرهنگ ادبيات ،
جامعه شناسی و هنر