چکاوا، سایت تخصصی نریشن و صدا

محسن محمدزاده

mohsen-mohammadzadeh

فوق لیسانس اقتصاد سوابق رسانه ای:

  1.   پژوهشگر برنامه مناظره- شبکه یک
  2. پژوهشگر برنامه اقتصاد ایران- شبکه تهران
  3. کارشناس پژوهشهای سیما- سال 1394

سوابق نگارش نریشن:

  1. طرح سرشماری مرکز آمار ایران 
  2. گزارش عملکرد سازمان صنایع کوچک در دولت یازدهم
  3. نگارش نریشن برای سری اول و دوم برنامه اقتصاد ایران 
  4. مسابقات بین المللی قرآن کریم- مصلی تهران 
  5. نگارش نریشن برای برخی شرکتهای خصوصی